Művek tudományterület szerint "műszaki tudományok > agrárműszaki tudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Válasszon: B | C | G | H | K | M | P | T | V
Találatok száma ezen a szinten: 24.

B

Barkóczi Zsolt és Horváth Sándor és Szűcs Róbert (2015) Apríték-termelési rendszer tervező szoftver fejlesztése = Developing of wood-chips production-planning software. In: Tanulmánykötet MÉSZÁROS KÁROLY tiszteletére 2015. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 139-144. ISBN 978-963-334-242-8

Bazsó Tamás és Primusz Péter és Németh Márk (2014) A TruPulse lézeres távolságmérő alkalmazhatósága erdészeti térképezési feladatokra. ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 147-158. ISSN 2062-6711

Bidló András és Kámán Orsolya és Hofmann Eszter és Szűcs Péter és Horváth Adrienn (2012) TALAJOK ÁLLAPOTÁNAK TÉRINFORMATIKAI FELDOLGOZÁSA HÁROM DUNÁNTÚLI VÁROSBAN. In: Kockázat - Konfliktus - Kihívás. SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, pp. 51-59. ISBN 978-963-306-175-6

Brolly Gábor Alkalmazás fejlesztése távérzékeléssel előállított térbeli ponthalmazok ETRS89 és EOV vonatkozási rendszerek közötti átszámítására. NEM RÉSZLETEZETT.

C

Csáki Péter és Kalicz Péter és Brolly Gábor és Csóka Gergely és Czimber Kornél és Gribovszki Zoltán (2014) Hydrological impacts of various land cover types in the context of climate change for Zala County. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA, 10 (2). pp. 117-132. ISSN 1786-691X

Czimber Kornél és Mátyás Csaba és Bidló András és Gálos Borbála (2018) A „Járó-tábla” (avagy az egyes termőhelytípusokon alkalmazható célállományok és azok növekedésének) közelítése gépi tanulási módszerrel. ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 93-103. ISSN 2062-6711

Czirok Lili (2016) Analysis of stress relations using focal mechanism solutions in the Pannonian Basin. GEOSCIENCES AND ENGINEERING: A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 5 (8). pp. 65-84. ISSN 2063-6997

G

Gribovszki Zoltán (2014) Diurnal Method for Evapotranspiration Estimation from Soil Moisture Profile. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA, 10 (1). pp. 67-75. ISSN 1786-691X

Gribovszki Zoltán és Kalicz Péter és Balog Kitti és Szabó András és Tóth Tibor és Csáfordi Péter és Szalai Sándor (2017) Groundwater uptake of different surface cover and its consequences in great Hungarian plain. ECOLOGICAL PROCESSES, 6 (39). 0106-4.

H

Herceg András és Kalicz Péter és Kisfaludi Balázs és Gribovszki Zoltán (2018) Egy Thornthwaite típusú vízmérleg modell az éghajlatváltozás hidrológiai hatásainak elemzéséhez. ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 73-92. ISSN 2062-6711

Horváth Adrienn és Kalicz Péter és Farsang Andrea és Balázs Pál és Berki Imre és Bidló András (2018) Influence of human impacts on trace metal accumulation in soils of two Hungarian cities. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 637-638. pp. 1197-1208. ISSN 0048-9697

Horváth Attila László és Szakálosné Mátyás Katalin és Horváth Béla (2012) Investigation of the applicability of multi-operational logging machines in Hardwood stands. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA, 8 (1). pp. 133-144. ISSN 1786-691X

Horváth Zsuzsanna és Marosvölgyi Béla és Idler Christine és Pecenka Ralf és Lenz Hannes (2012) Storage Problems of Poplar Chips from Short Rotation Plantations with Special Emphasis on Fungal Development. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA, 8. pp. 123-132. ISSN 1786-691X

Horváth-Szováti Erika (2014) Láncfűrészek paramétereinek összehasonlítása a többváltozós statisztika módszereivel. DIMENZIÓK: MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEK , 2. pp. 61-66. ISSN 2064-2172

K

Kalmár János és Benedek Judit (2017) A vízterhelés, a vízgyűjtő és vízválasztó vonalak meghatározása az eső beszivárgásának és szétfolyásának modellezésével. DIMENZIÓK: MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 25-29. ISSN 2064-2172

Kalmár János és Neményi Miklós és Nyéki Anikó Éva (2018) A talajszerkezeti és spektrális tulajdonságok összefüggésének meghatározása. DIMENZIÓK: MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEK, 6. pp. 31-39. ISSN 2064-2172

M

Major Tamás és Csanády Viktória (2015) FEM-SPH KAPCSOLT SZIMULÁCIÓ TALAJ-SZERSZÁM KAPCSOLAT MODELLEZÉSÉRE. ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1). pp. 7-19. ISSN 2062-6711

P

Polgár András és Kovács Zoltán és Bidló András és Szakálosné Mátyás Katalin és Horváth Attila László (2018) Szénlábnyom számítása életciklus elemzéssel a fahasználat, fafeldolgozás és a faanyag energetikai célú felhasználása esetén. In: Kutatások a 210 éves Erdőmérnöki Karon. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 5-14. ISBN 978-963-334-310-4

Polgár András és Pécsinger Judit és Horváth Adrienn és Szakálosné Mátyás Katalin és Horváth Attila László és Rumpf János (2018) Erdészeti technológiák szénlábnyoma és előrevetített klímakockázata. ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 227-245. ISSN 2062-6711

Primusz Péter és Péterfalvi József és Markó Gergely és Tóth Csaba (2015) Effect of Pavement Stiffness on the Shape of Deflection Bowl. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA, 11 (1). pp. 39-54. ISSN 1786-691X

Péterfalvi József és Primusz Péter és Kisfaludi Balázs és Kaszala Judit és Gribovszki Zoltán és Kalicz Péter és Bazsó Tamás (2018) Földutak járhatóságának biztosítása talajstabilizáció alkalmazásával. In: Kutatások a 210 éves Erdőmérnöki Karon. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 46-50. ISBN 978-963-334-310-4

Pödör Zoltán (2014) Töréspontok keresése meteorológiai idősorokban, és azok hatásainak vizsgálata. DIMENZIÓK: MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEK , 2. pp. 35-41. ISSN 2064-2172

T

Tóth Tibor és Kiss Klaudia és Szabó András és Csiha Imre és Fodor Nándor és Gribovszki Zoltán (2011) Statistical and hydrologycal modeling of soil and subsoil salt-accumulation caused by tree plantations estabilished above shallow saline groundwater. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System. Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, pp. 777-785. ISBN 978-80-89139-26-2

V

Vizvári Zoltán és Kiss Tibor és Máthé Kálmán és Odry Péter és Vér Csaba és Divós Ferenc (2015) Multi-Frequency Electrical Impedance Measurement on a Wooden Disc Sample. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 11 (2). pp. 153-161. ISSN 1786-691X

A lista elkészítésének dátuma 2019. március 19. 07:48:01 CET.