Works by discipline "regional studies"

Up a level
Export as [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
Number of items at this level: 115.

A

Alasfar, Wael (2023) The Effect of Supply Chain Management in Achieving Sustainability in Supply Chain in Four Seasons Hotel in Syria. In: TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN (Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából). Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 519-530. ISBN 9789633344507

Alkhlaifat, Osama (2020) The Impact of Contextual Factors of Silence on Employees’ Satisfaction in the Jordan Ministry of Education. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 13 (2). pp. 75-93. ISSN 0865-7823

Almásy, Sándor and Káli, Tibor (2004) Kárpátalja mezőgazdasága az ezredfordulón. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2004 (1). pp. 91-131. ISSN 0865-7823

Aman, Eliyas Ebrahim and Omer, Amana and Papp-Váry, Árpád Ferenc (2023) Tourism Marketing & Economic Sustainability of Tourist Destinations: Perspectives of Bale Mountains National Park. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 16 (34) (2). pp. 40-70. ISSN 0865-7823

Ambrus, Rita Anna (2017) Európai uniós adópolitika és nemzeti adórendszer a V4 országokban. In: Geopolitikai stratégiák Közép-Európában = Geopolitical strategies in Central Europe : [nemzetközi tudományos konferencia, Sopron, 2017. november 9.]: Tanulmánykötet : [international scientific conference, Sopron, 9 November 2017] : Publications. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 615-625. ISBN 978-963-359-091-1

B

Benczi, Melinda (2023) The Role of EGTCs and Euroregions in Economic Cooperation Across the Hungarian-Romanian Border Between the Period 2007-2020. In: TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN (Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából). Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 531-539. ISBN 9789633344507

Bertalan, Laura (2020) Határ menti fejlődési utak: Sopron. In: Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása. University of Sopron, Sopron, pp. 103-130. ISBN 9789633343678; 9789643343685

Bertalan, Laura (2020) Társadalmi innovációk a városi problémák kezelésében. In: Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása. University of Sopron, Sopron, pp. 49-60. ISBN 9789633343678; 9789643343685

Bertalan, Laura and Fábián, Attila and Jankó, Ferenc and Tóth, Balázs István (2010) A kreatív városfejlesztés "építőkockái". FALU VÁROS RÉGIÓ, 17 (2-3). pp. 135-137. ISSN 1218-2613

Bertalan, Laura and Tóth, Balázs István (2020) Középvárosok élmezőnyében? Sopron fejlődésének lakossági megítélése. E-CONOM, 9 (1). pp. 75-90. ISSN 2063-644X

Borbély, József (2003) A „Nyugat-Pannónia Eurégió” jövője. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2003 (2). pp. 95-105. ISSN 0865-7823

Burka , Nikoletta Zsuzsanna (2017) A hidegen sajtolt tökmagolaj mint helyi termék szerepe a térségi fejlődési folyamatokban = Role of the local production of the cold-pressed pumpkin seed oil in the local development processes. E-CONOM, 6 (2). pp. 32-45. ISSN 2063-644X

C

Cheptea, Dumitru and Deleu, Raisa and Cebanu, Serghei and Mesina, Victor and Ciobanu, Elena and Felszeghi, Sára and Körtesi, Péter (2022) Analysis of the national legislative and regulatory framework in the field of occupational health and safety in the Republic of Moldova. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 12 (4). pp. 137-143. ISSN 2062-9737

Cseh, Balázs and Kovács, Tamás and Varga, József (2020) A Chiemgauer helyi pénz jelenlegi forgásának elemzése a felhasználói tapasztalatok oldaláról [Analyzis of the Velocity Circulation of Chiemgauer and Local Currensies in Wörgl from the Side of the User Experience]. In: VÁLSÁG ÉS KILÁBALÁS: INNOVATÍV MEGOLDÁSOK Nemzetközi Tudományos Konferencia Sopron, 2020. november 5. – Konferenciakötet / CRISIS AND RECOVERY: INNOVATIVE SOLUTIONS International Scientific Conference 5 November 2020, Sopron – Conference Proceedings. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 395-402. ISBN 9789633343722

Csiszár, Szabolcs János and Paár, Dávid (2023) Sportfogyasztási szempontú elemzés a Sopronban rendezett 2021-es Női Vízilabda Magyar Kupáról. In: TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN (Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából). Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 126-135. ISBN 9789633344507

Czibula, György (2023) A hazai erdei turizmus keresleti és kínálati oldalának elemzése a covid-19 járványhullámok idején megnövekedett igények tükrében, soproni és Balaton-felvidéki példákon keresztül. In: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Kiadványa. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 54-61. ISBN 9789633344965

D

Dudáš , Tomáš (2012) National Competitiveness of Slovakia in the Context of Global Competitiveness Indexes. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (1-2). pp. 74-87. ISSN 0865-7823

Durgula, Judit and Törőné Dunay, Anna and Thalmeiner, Gergő and Vajai, Balázs and Pataki, László (2023) Financial Analysis and Survival Research of the Visegrad Countries’ Health Industries. SUSTAINABILITY, 15 (16). ISSN 2071-1050

E

Elekné Fodor, Veronika and Rauch, Richard and Polgár, András (2023) Sárvár környezetállapotának vizsgálata. In: Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Kiadványa. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 87-93. ISBN 9789633344965

Engelberth, István and Virágh, Árpád (2023) Németország az európai labdarúgás térképén – jogi és sportföldrajzi megközelítés. In: TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 344-359. ISBN 9789633344507

F

Fazekas, Nikolett (2024) A rugalmasság és a versenyképesség összefüggései Nyugat-Dunántúl példáján, 1960-2020. TERÜLETI STATISZTIKA, 64 (1). pp. 51-70. ISSN 0018-7828

Fazekas, Nikolett (2016) A régiók rugalmasságának és homogenitásának együtthatása a területi versenyképességre  = New Approach in the Analysis of Regional Homogeneity: Case Study on West-Transdanubia, Hungary. E-CONOM, 5 (1). pp. 65-79. ISSN 2063-644X

Forgó , Fruzsina (2016) A pilisi térség ismertsége Magyarországon és a térség szerepe a hazai turizmusban = Popular Attractions of the Pilis Region, and the Role of the Region in the Wider Context of National Tourism. E-CONOM, 5 (1). pp. 80-93. ISSN 2063-644X

Fábián, Attila (2020) Gondolatok a magyar regionális tudomány margóján. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 31-36. ISSN 0237-7683

Fábián, Attila (2013) Constructivist Views of Cooperation along the Border. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE ECONOMICS AND BUSINESS, 2013 (1). pp. 35-47. ISSN 2343-8894

Fábián, Attila (2009) Regionális tudásmenedzsment, regionális tudáshálózat. In: Közép-Európa: transzfer és dialógus. Kodolányi János Főiskola (KJF), Székesfehérvár, pp. 12-23. ISBN 978-963-9558-85-4

Fábián, Attila (2006) Vidékfejlesztés-e a versenyképességi pólusok fejlesztése? In: "Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig". Arisztotelész Stúdium Bt., Budapest, pp. 209-224. ISBN 963 86670 6 0

Fábián, Attila (2012) A határmenti együttműködések konstruktivista nézőpontjai. In: Dialógus a regionális tudományról. SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola ; Magyar Regionális Tudományi Társaság, Győr, pp. 76-86. ISBN 978-963-7175-76-3

Fábián, Attila and Bertalan L and Ilyés É (2006) A vidékfejlesztés szervezési és ökonómiai problémái, a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politikák összefüggései. In: Gazdaság, régiófejlesztés, oktatás. Partium Kiadó, Nagyvárad, pp. 189-205. ISBN 973-86394-6-8

Fábián, Attila and Fazekas , Nikolett and Ékes , Szeverin Kristóf and Tóth, Balázs István (2011) A kulturális teljesítmény és a versenyképesség új dimenziói. In: Gazdasági válság – regionális kitekintés. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, pp. 351-365. ISBN 9786068052519

Fábián, Attila and Tóth, Balázs István (2009) Hol is van a régió vagyona? In: VII. Nemzetközi Konferencia : Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, pp. 241-250. ISBN 978-963-661-891-9

Fábián, Attila and Tóth, Balázs István (2010) Láthatatlan határ, láthatatlan tőke. In: Duna Térségi Kohézió. Cikos Stampa, Subotica, pp. 58-68. ISBN 978-86-85409-57-8

Fábián, Attila and Tóth, Balázs István (2011) Quantifying the cultural performance of micro-regions. In: 11th International Scientific Conference. University of Bratislava, Pozsony, pp. 274-291. ISBN 978-80-225-3172-6

Fábián, Attila and Tóth, Balázs István (2014) Which attributes of culture can we measure? The case of Hungarian micro-regions. INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES, 13 (2-3-4). pp. 294-307. ISSN 1466-6650

Fábián, Attila and Tóth, Balázs István (2011) A hazai kistérségek kulturális teljesítménye. In: Tudásalapú társadalom - Tudásteremtés - Tudástranszfer - Értékrendváltás. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, CD-. ISBN 978-963-661-951-0

Füstös, Hajnalka (2015) Európai integráció és növekedés a válság előtt és azon túl. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2015 (1-2). pp. 95-100. ISSN 0865-7823

G

Goda, Pál and Kassai, Zsuzsanna (2011) A 2004-2010 közötti gazdaság- és regionális fejlesztő operatív programok összehasonlító kistérségi vizsgálata = Comparative Analysis of Hungarian Micro Regional Development Programs between 2004–2010. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (2). pp. 93-110. ISSN 0865-7823

Gyulai, Tamás (2024) Okos és fenntartható városfejlesztés felelősségteljes digitális innovációval. In: FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 518-534. ISBN 9789633344996

Gyulai, Tamás and Nagy, Mariana and Cibu-Buzac, Raluca (2022) Smart Development with Digital Intelligent Cities in Cross-Border Regions. In: PANDÉMIA – FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 264-677. ISBN 978-963-334-411-8

György, Ottília and Bertalan, Laura and Nedelka, Erzsébet (2020) Helyi gazdaságfejlesztés – regionális gazdaságtan. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. ISBN 9789633343784

Győri, Róbert and Jankó, Ferenc (2022) Burgenland or West-Hungary: The aspirations and limits of Austrian and Hungarian geography, 1918–1938. JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY, 77. pp. 25-37. ISSN 0305-7488

H

Hajdú-Moharos, József (2000) A régiók Európája és Magyarország. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2000 (1-2). pp. 190-303. ISSN 0865-7823

Hegedüs, Judit (2020) Kaposvár egy "zöldvárosi" példa. In: Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása. University of Sopron, Sopron, pp. 131-157. ISBN 9789633343678; 9789643343685

Hegedüs, Judit (2020) A rugalmas város. In: Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása. University of Sopron, Sopron, pp. 74-82. ISBN 9789633343678; 9789643343685

Hidi, Ágnes (2011) A 2008/2009-es gazdasági válsághoz vezetőút Ukrajnában; The Ukrainian Way to the 2008/2009 Economic Crisis. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (2). pp. 14-33. ISSN 0865-7823

J

Jankó, Ferenc and Bottlik, Zsolt and Győri, Róbert (2022) Vienna’s South-Eastern Hinterlands: Regional Development in the Austrian-Hungarian Border Area, 1910–2011. EUROPEAN COUNTRYSIDE, 14 (2). pp. 232-257. ISSN 1803-8417

Jankó, Ferenc (2020) Városfejlesztés Békéscsabán. In: Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása. University of Sopron, Sopron, pp. 190-209. ISBN 9789633343678; 9789643343685

Jankó, Ferenc (2020) A városfejlesztés történeti innovatív modelljei. In: Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása. University of Sopron, Sopron, pp. 36-48. ISBN 9789633343678; 9789643343685

Jankó, Ferenc and Mihály, Melinda (2020) Local interests, identity and Slovak heritage: elite discourses on urban development in Békéscsaba, Hungary. GEOGRAFICKY CASOPIS, 72 (4). pp. 319-335. ISSN 0016-7193

K

Kalmár, Erika Anna (2017) Települési önkormányzatok irányítása - Helyzetkép két kisváros életéről. In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Selye János Egyetem, Komárno, pp. 149-158. ISBN 9788081222252

Kenyeres, Sándor and Kovács, Tamás and Vágyi, Ferenc Róbert (2020) Ami vagyon, az legyen is : Tanulmánykötet a jövedelemadózásról. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. ISBN 9789633343647; 9789633343623

Khlefat, Mohammad Hani (2024) Country Branding of the Hashemite Kingdom of Jordan. In: FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 295-308. ISBN 9789633344996

Khmeleva, Galina Anatolieva and Kurnikova, Marina Viktorovna and Nedelka, Erzsébet and Tóth, Balázs István (2022) Determinants of Sustainable Cross-Border Cooperation: A Structural Model for the Hungarian Context Using the PLS-SEM Methodology. SUSTAINABILITY, 14 (2). pp. 1-21. ISSN 2071-1050

Khmeleva, Galina Anatolieva and Semenychev, Valerii Konstantinovich and Korobetskaya, Anastasiya Aleksandrovna and Kurnikova, Marina Viktorovna and Fedorenko, Roman and Tóth, Balázs István (2023) Comparative Research of Internal and Border Regions: Analyzing the Differences in the Cyclical Dynamics of Industries for Industrial Policy and Territorial Development. ECONOMIES, 11 (3). ISSN 2227-7099

Király, Éva Ilona and Borovics, Attila (2024) Az új mexikói kvótakereskedelmi rendszer és erdészeti vonatkozásai. In: FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 61-75. ISBN 9789633344996

Kiss, Edit Éva (2016) Egy kutatás előzményeképp: Sopron népességéről és a vándorlásról. E-CONOM, 4 (1). pp. 47-56. ISSN 2063-644X

Kiss, Edit Éva (2011) Hungarian industry in a context of settlement network and pattern. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-), 60 (1). pp. 3-23. ISSN 2064-5031

Kocsicska, Ivana (2023) Comparison of the Density of Physicians and General Practitioners in the Hungarian Csongrád-Csanád Country and in the Territorial Units of Vojvodina for the Period 2002-2020. In: TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 453-462. ISBN 9789633344507

Kovács, Zsuzsanna (2014) The cultural‘map’of a micro-region. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (2). pp. 45-56. ISSN 0865-7823

Kovácsné Henye, Lívia (2013) A jövő: egy multi-etnikus intézmény. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (4). pp. 125-127. ISSN 0865-7823

Kulcsár, László and Kulcsár, László J and Obádovics, Csilla (2011) Who lives in forgotten places? TERÜLETI STATISZTIKA, 14. pp. 110-121. ISSN 0018-7828

L

Lampertné Akócsi, Ildikó and Tóth, Tamás (2011) Regionális egyenlőtlenségek a visegrádi ország-csoportban = Regional Inequalities in „Visegrád” countries. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (2). pp. 60-73. ISSN 0865-7823

Le-Dai, Barbara (2023) A felnőttképzésben résztvevő álláskeresők elhelyezkedési esélyei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 575-584. ISBN 9789633344507

Lentner, Csaba and Kovács, Róbert (2005) A „magyar multik” pénzügyi stratégiái Kelet-Közép-Európában – különös tekintettel Romániában. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 16 (1). pp. 7-28. ISSN 0865-7823

Lukács, Rita and Szeberényi, András and Papp-Váry, Árpád Ferenc (2023) Attitudes towards environmentally conscious lifestyle among university students in Budapest - in light of their purchasing decisions and waste management. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, 22. pp. 233-241. ISSN 1691-3043

Lőrinczné Bencze, Edit (2014) A válság és a társadalmi konfliktusok összefüggései, válságmenedzsment Horvátországban; Crisis, Social Conflicts and Crisis Management in Croatia. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (2). pp. 31-44. ISSN 0865-7823

M

Madarász, Daniel and Škriniarová, Katarína and Bandlerova, Anna (2013) Agricultural Cooperatives and Their Impact on the Regional Development in the Nitra Region. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 115-126. ISSN 0865-7823

Marisová, Eleonóra and Fandel, Peter and Ilková , Zuzana and Malatinec , Tomáš (2012) Efficiency of Single Contact Points Services for entrepreneurs: Case of Slovakia. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különszám). pp. 65-84. ISSN 0865-7823

Mechta, Asma and Széles, Zsuzsanna and Siklósi, Ágnes (2024) The IFRS and the Financial Accounting System in Algeria: A Literature Review. In: FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 342-350. ISBN 9789633344996

Molnár, Csilla (2013) Női munkavállalás az osztrák-magyar határrégióban; Women’s employment in the Austrian-Hungarian border region. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (1). pp. 99-109. ISSN 0865-7823

N

Nagy, Kornél and Tóth, Ferenc (2023) L'histoire de l'aszú de Tokaj et son expansion à l'époque moderne. In: Liquoreux d'Aquitaine et d'ailleurs. Éditions Cairn, Morlaàs, pp. 191-215. ISBN 9791070061824

Nagy, Balázs (2016) Regionális különbségek a Kárpát-medencében = Regional Disparities in the Carpathian Basin. E-CONOM, 5 (2). pp. 62-76. ISSN 2063-644X

Nedelka, Erzsébet (2020) Regional differences in welfare and well-being in the European Union. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2019 (1). pp. 24-42. ISSN 0865-7823

Noor, Alkhudierat (2020) The Extent to Which Multinational Organizations Follow Csr and Adjust Csr Strategy According to Regional Differences: a Comparitve Study Between Nokia and Coca Cola. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 13 (2). pp. 94-116. ISSN 0865-7823

Noor, Alkhudierat (2020) The Level of Corporate Social Responsibility Implementation in all Social Responsibility Aspects in Jordan’s Zain Telecommunication Company. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2019 (4). pp. 88-113. ISSN 0865-7823

Nugroho M.T., Rizky Arif and Bertalan, Laura and Pappné Vancsó, Judit (2023) Tourism Development in Indonesia - Surakarta City Role Supporting National Tourism Planning. In: TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN (Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából). Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 228-240. ISBN 9789633344507

Náhlik, András (2022) Kerékpárhasználati szokások és a kerékpáros közlekedés fenntartható fejlesztése Sopronban. E-CONOM, 10 (2021) (1). pp. 34-46. ISSN 2063-644X

Németh, Nikoletta and Mészáros, Katalin (2022) Környezettudatos hulladékgyűjtés Zala megye háztartásaiban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 15 (3). pp. 81-101. ISSN 0865-7823

O

Obádovics, Csilla (2022) Lovak, lovasok, lovardák – lovasturizmus Magyarországon és a Fertő-tájon. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 14 (2021) (1). pp. 77-94. ISSN 0865-7823

Obádovics, Csilla (2022) A vidék lehatárolása és Magyarország vidéki területeinek demográfiai jellemzői. In: Történelem – társadalom – vidék : Jubileumi tanulmánykötet II. University of Sopron, Sopron, pp. 167-188. ISBN 9789633344293; 9789633344309

Obádovics, Csilla and Resperger, Richárd and Széles, Zsuzsanna and Tóth, Balázs István (2024) FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. ISBN 9789633344996

Obádovics, Csilla and Resperger, Richárd and Széles, Zsuzsanna and Tóth, Balázs István (2023) TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN (Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából) : Konferenciakötet. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. ISBN 9789633344507

Obádovics, Csilla and Ruff, Tamás (2024) A soproni egyetemisták külföldi tervei. In: FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 283-294. ISBN 9789633344996

Obádovics, Csilla and Széles, Zsuzsanna (2022) Történelem – társadalom – vidék : Jubileumi tanulmánykötet II. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. ISBN 9789633344293; 9789633344309

Obádovics, Csilla (2020) Népesedési folyamatok területi egyenlőtlenségei a Kárpát-medence országaiban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2019 (2). pp. 5-22. ISSN 0865-7823

P

Pakai, Dorottya and Obádovics, Csilla (2023) Ageismus unter den Studenten: innen in der österreichischen und ungarischen Grenzregion. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 16 (34) (2). pp. 128-143. ISSN 0865-7823

Pakai, Dorottya and Obádovics, Csilla (2024) Allgemeine Alterswahrnehmung bei StudentInnen in den österreichischen und ungarischen Grenzregionen. In: FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 498-507. ISBN 9789633344996

Palancsa, Attila (2023) A klímaváltozás hatása Skandinávia síturizmusára. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 16 (34) (2). pp. 71-100. ISSN 0865-7823

Pankotay, Fruzsina Magda (2022) The “Third Missionary” Impact of Universities through a Regional Example. In: Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2021, Cordoba, Spain. IBIMA, Córdoba. ISBN 9780999855164

Pászk, Norbert (2023) Gyógynövényturizmus és az abban rejlő lehetőségek– Az Észak-Magyarországi kínálati oldal primer vizsgálata. In: TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 400-407. ISBN 9789633344507

R

Resperger, Richárd (2023) FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Programfüzet és előadáskivonatok. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. ISBN 9789633344989

Resperger, Richárd (2022) TÁRSADALOM – GAZDASÁG – TERMÉSZET: SZINERGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN (Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából ) - Programfüzet és előadáskivonatok. University of Sopron Press, Sopron. ISBN 9789633344491

Ritter, Krisztián (2022) A mezőgazdaság súlya és szerepe a helyi fejlesztésekben a falukutatások fényében. In: Történelem – társadalom – vidék : Jubileumi tanulmánykötet II. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 218-238. ISBN 9786333344293, 9789633344309

S

Samu, István (2014) AZ IPOLY MENTI TÍPUSTÁJ TÁRSADALMI TÖRTÉNÉSEINEK, FOLYAMATAINAK A GAZDASÁGRA GYAKOROLT HATÁSA KÖZVETLEN A RENDSZERVÁLTOZÁS „ELŐ NAPJAITÓL” NAPJAINKIG. In: Makrogazdasági döntések– hálózati szinergiák = MACROECONOMIC DECISIONS – NETWORK SYNERGIES. Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME), Sopron, pp. 469-481. ISBN 978-963-334-203-9

Samu, István (2017) Ipolyhídvég - Drégelypalánk, mint a kettészabdalt Ipoly-mente típustáj két szomszédos településének területi tőke kutatása és összehasonlítása 1920 előtt és közvetlen utána. In: Geopolitikai stratégiák Közép-Európában = Geopolitical strategies in Central Europe : [nemzetközi tudományos konferencia, Sopron, 2017. november 9.]: Tanulmánykötet : [international scientific conference, Sopron, 9 November 2017] : Publications. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, SI. ISBN 978-963-359-091-1

Schausberger, Franz (2009) Regionale Stärken nutzen. Am Beispiel des Komitats Győr-Moson-Sopron und des Landes Salzburg; Making use of regional strengths: The example of the Austrian Land Salzburg and the Hungarian County of Győr-Moson-Sopron. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2009 (1). pp. 38-61. ISSN 0865-7823

Szirmai, Viktória (2020) Középvárosi társadalmak : Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. ISBN 978-963-334-367-8, 978-963-334-368-5

Szirmai, Viktória and Fábián, Attila (2020) A középvárosok jövőbeni fejlesztését megalapozó új innovatív modell kidolgozását támogató főbb szempontok. In: Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása. University of Sopron, Sopron, pp. 212-219. ISBN 9789633343678; 9789643343685

Szász, Jenő (2015) Integráció, autonómia és gazdaságfejlesztés Dél-Tirol példáján keresztül; Integration, autonomy and economic development through the example of South-Tyrol. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2015 (1-2). pp. 58-73. ISSN 0865-7823

Székely, P. István (2024) How to Make European Integration Fair and Sustainable? In: FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 13-25. ISBN 9789633344996

Szóka, Károly (2020) INNOVATION AND THE APPEARANCE OF INDUSTRY 4.0 AT THE UNIVERSITY OF SOPRON. In: Proceedings of the 54th International Academic Virtual Conference, Prague. International Institute of Social and Economic Sciences (IISES); International Society for Academic Studies, Prague, pp. 300-311. ISBN 9788087927946

Szőke, Tünde Mónika (2022) Az „Alföld Slow térség” versenyképességének vizsgálata. In: PANDÉMIA – FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG. University of Sopron, Sopron, pp. 107-118. ISBN 9789633344118

Sütő, Attila (2024) Territoriality in Climate Adaptation? Space Interpretations of Different Disciplines and Fields and their Potential Utilization in the Examination of Climate Adaptation’s Territorial Aspects. In: FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 727-744. ISBN 9789633344996

T

Takácsné György, Katalin and Szabó-Ábrahám, Izolda and Takács, István (2022) Mezőmadaras – egy település él(t) és élni akar. In: Történelem – társadalom – vidék : Jubileumi tanulmánykötet II. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 239-258. ISBN 9786333344293, 9789633344309

Tran, Thi Thuy Sinh and Németh, Nikoletta and Sarker, Md. Sadrul Islam and Zhang, Yuan and Nhat, Anh Nguyen (2024) Community-Based Tourism in Southeast Asia. In: FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET: KIHÍVÁSOK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK - Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 309-327. ISBN 9789633344996

Tóth, Balázs István (2011) Changing endogenous development: the territorial capital. JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, 17 (2). pp. 137-151. ISSN 2068-3537

Tóth, Balázs István (2013) Időszerű áttekintés: területi fejlettségi vizsgálatok Magyarországon az ezredforduló után. E-CONOM, 2 (1). pp. 76-89. ISSN 2063-644X

Tóth, Balázs István (2010) A határrégiók térstruktúrájának néhány jellegzetessége; Some Characteristics of Spatial Structure of Border Regions. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2010 (1). pp. 156-170. ISSN 0865-7823

Tóth, Balázs István (2011) A helyi valuta szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 56 (1). pp. 66-77. ISSN 0031-496X

Tóth, Balázs István (2011) A magyar középvárosok teljesítménye a területi tőke tükrében. TERÜLETI STATISZTIKA, 14 (5). pp. 530-543. ISSN 0018-7828

Tóth, Balázs István and Szabó, Pál (2019) A területi tőkén nyugvó fejlesztéspolitika esélyei. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2018 (2). pp. 5-20. ISSN 0865-7823

Tóth, Tímea Zsófia (2020) A szubjektív térérzékelés módszertana és felhasználásának lehetőségei a turizmuskutatásban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2019 (1). pp. 67-82. ISSN 0865-7823

U

Uzonyi , Antal (2017) Hajdúböszörmény helyzetének elemzése, valamint az agrár- és vidékfejlesztési támogatások értékelése = Analysis of the situation of Hajdúböszörmény, and evaluation of agricultural and rural development subsidies. E-CONOM, 6 (2). pp. 15-31. ISSN 2063-644X

V

Vajay, Zsuzsanna (2014) Kistérségi szélsőségek Komárom-Esztergom megyében; High developed and less developed micro regions in Komárom-Esztergom County. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (2). pp. 57-68. ISSN 0865-7823

Vértesy, László (2010) A régi jó régió. In: Párbeszéd és együttműködés. Párbeszéd és együttműködés . Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 325-338. ISBN 978-963-9883-67-3

This list was generated on Mon Jun 24 11:06:36 2024 UTC.